About NORDEM
IN SWEDISH:

NORDEM, Nordic Early Music Federation, är en internordisk organisation för tidig musik, grundat den 6 september 2006 i Stockholm. Federationen representerar tidig musik-festivaler, organisationer och arrangörer i Norden.

Den skall verka för att stärka den tidiga musikens plats i det nordiska musiksamhället och bland annat stimulera pedagogisk verksamhet.


Måldokument för NORDEM

NORDEM har som målsättning:

• att arbeta aktivt för att stärka den tidiga musikens ställning i Norden

• att föra en dialog med politiker och kulturmyndigheter

• att representera den tidiga musiken i Norden internationellt

• att stimulera utbildningen inom den tidiga musiken i Norden


Federationen skall genom möten, och gemensam planering möjliggöra ett närmande och utveckling av befintliga organisationer som verkar för den tidiga musiken i Norden.

Stockholm, 2006-09-06